Garanti

5 års produktgaranti

Gjelder for alle vinduer, balkongdører og skyv-tett produsert etter 01.01.2008 og omfatter materialenes stabilitet og holdbarhet samt produktets tetthet mot regn og vind.

Følgende må overholdes for at garantien skal gjelde

 • Feil og mangler som er synlige ved levering må reklameres i henhold til forbrukerkjøpsloven.
 • Utvendig overflatebehandling må foretas med fargepigmenter beis, helst en dekkende behandling (aldri klar beis). Utvendig lasyrbehandling foretas ikke.
 • Produktene må kontrolleres ved mottak i hht. NS 8409/ pkt. 12, samt lagres tørt og ellers som beskrevet i vår veiledning.
 • Les også dokument om mottakers ansvar.
 • Overflatebehandlingen må kontrolleres årlig og utbedres om nødvendig.
 • Produktene må gis normalt godt vedlikehold i henhold til vår vedlikeholdsveiledning.
 • Alle beslag må kontrolleres regelmessig og smøres ved behov.
 • Ved feil på glass vurderes disse etter retningslinjer fastsatt av Isolerglassprodusentenes Forening (IPF).

Garantien dekker ikke

 • Direkte utskiftingskostnader etter 3 år.
 • Sprekk i glass som har kommet senere enn 1 år etter leveringsdato.
 • Skader grunnet brudd på malingsfilm og/ eller brudd på fuktsperre, som følge av ettermontering av for eksempel alarm, festekrok eller lignende.
 • Produkter med mørk farge (fra NCS 8xxx og høyere) da stor varmeabsorpsjonsevne medfører fare for sprekkdannelser i treverk samt bleking av UV lys.
 • Hvite PVC-glasslister som er overmalt. Andre overflatefarger gjør at listene vil absorbere mer energi fra sollyset enn hva hvite PVC-glasslister er konstruert for. Dette vil deformere/krympe glasslistene.
 • Produkter som leveres ubehandlet utvendig.
 • Kvistgulning. På ferdig overflatebehandlede produkter kan kvistgulning forekomme. Dette er et treteknisk fenomen som kan inntreffe selv ved bruk av kvistforsegling. Det gis derfor ingen garanti mot kvistgulning på ferdig overflatehandlede vinduer og dører fra fabrikk, og dette er heller ikke reklamasjonsberettiget..
 • Utgifter til evt. stillas, kraner o.l. når erstatningsprodukt ikke kan fremskaffes via normal adkomstvei.
 • Eventuelle etterarbeider slik som snekker-, maler-, pusse- eller dekorasjonsarbeider.
 • Utgifter til egne installasjoner, som for eksempel alarm, festekrok eller lignende.

Reklamasjoner og transportskader

 • Alle reklamasjoner skal meldes til din leverandør. Se mer om reklamasjon her.
 • Garantien løper fra fakturadato.
 • For reklamasjoner som er uberettiget tas det forbehold om utgiftsbelastning. For eksempel ved feil ved montering, eller andre forhold utenfor Trenors kontroll.
 • Det er kjøpers ansvar å kontrollere om varene er utsatt for transportskade.
 • Hvis skade, skal mottaker forlange at skademelding skrives ut før varene utkvitteres fra transportør.
 • I hht. bestemmelsene i NS 3409 har kjøper varslingsplikt dersom produktet har feil eller mangler.

 

 


© 2016 Trenor Vinduer AS    Telefon: 75 19 04 00    E-post: post@trenor.no