Monteringsforslag

Råd og veiledning for montering av våre vinduer

Forutsetningen for at Trenor vinduer skal fungere etter forventningene og at vår garanti skal gjelde, er at monteringen av våre vinduer er håndverksmessig riktig utført. Trenor vinduer er underlagt en rekke kvalitetskrav, og må ikke deformeres eller ødelegges ved montering og/eller innsetting.

Montering ihht. Byggforsk NBI

Montering av Trenor vinduer og balkongdører skal skje i henhold til NBI byggedetaljblad.

Tetting og isolering

Vær nøye med tetting og isolering ved innsetting av vinduer. Det hjelper lite med høy isolasjonsevne i glasset hvis det trekker langs kanten!

Monteringsforslag

Fastkarm

Toppsving, sidesving, sidehengslet, topphengslet

Skyvtett

Balkongdør og bi-inngangsdør

Tofløyet balkongdør

 


© 2016 Trenor Vinduer AS    Telefon: 75 19 04 00    E-post: post@trenor.no