Vedlikehold

Dine vinduer og balkongdører holder seg flotte lenge dersom du tar godt vare på den med jevnlig vedlikehold

Treverk, hengsler og beslag i dine vinduer og balkongdører må vedlikeholdes gjevnlig.

Hvor ofte?

Dette vil variere etter forholdene der du bor og hvor utsatt produktene er for vær og vind. Ny overflatebehandling bør påregnes vedlikeholdt i løpet av 3 til 6 år.

Slitasjefaktorer

Sollys, eller UV-stråler er den største "slitasjefaktoren", tett fulgt av regn, snø og vind.

Sår og skader

Slitasje, sår og skader på dine vinduer og balkongdører må repareres umiddelbart for å hindre fuktinntrengning, svelling og råte.

Malt treverk

Overflatebehandlingen må kontrolleres årlig og utbedres om nødvendig. Vinduer og balkongdører rengjøres med en fuktig klut evt. med rengjøringsmidler UTEN etsende eller skurende effekt.

IKKE bruk mikrofiber klut/produkter i rengjøringen. Disse produktene har en skurende/slipende effekt som ødelegger overflatebehandingen på dine ytterdører og innerdører.

Og husk at alle seks sider må vedlikeholdes, det er lett å glemme topp, bunn og sidekanter!

Utvendig

 • Fjern støv, skitt og løstsittende maling.
 • Slip med fint sandpapir (240).
 • Rengjør og mal med anerkjent maling for utendørs bruk. 1 eller 2 strøk etter behov

NB! Hvite glasslister av PVC skal ikke males. Hvite PVC-lister er konstruert for å være hvite.

Innvendig

 • Slip med fint sandpapir (240).
 • Rengjør og behandle med lakk eller maling. 1 eller 2 strøk etter behov.
 • Velg anerkjente leverandører.

Ubehandlet treverk

Produkter som leveres ubehandlede må behandles ut- og innvendig snarest etter levering, helst før montering. Utvendig overflatebehandling må foretas med fargepigmenter beis, helst en dekkende behandling, bruk aldri klar beis.

Rengjør alltid vinduer og balkongdører for støv og skitt før behandling.

La vinduer og balkongdører tørke godt før påføring av olje eller maling.

Og husk at alle seks sider må vedlikeholdes, det er lett å glemme topp, bunn og sidekanter!

Utvendig

 • Fjern støv og skitt.
 • Ved beising, bruk beis med farge (aldri klar beis).
 • Mal med anerkjent maling for utendørs bruk. 1 eller 2 strøk etter behov.
 • Mellomslip med fint sandpapir (240).
 • Slitasje, sår og skader på dine vinduer og balkongdører må repareres omgående, for å hindre fuktinntrengning, svelling og råte.

Innvendig

 • Fjern støv og skitt.
 • Maling/ lakkering krever 2 strøk olje- eller vannfortynnet behandling. Velg anerkjente leverandører.
 • Mellomslip med fint sandpapir (240).
 • Syrebehandling, vanlig beising eller lasurering krever lakkering etterpå. Luting anbefales ikke!
 • Lasyrbehandling krever årlig vedlikehold av produktet.

Beslag og mekanismer

Alle beslag, mekanismer, ledd, pakninger og glideskinner må kontrolleres jevnlig, og smøres/ oljes minimum 1 gang i året.

Vindu- og balkongdørenes beslag, mekanisme, ledd, pakninger og glideskinner må ikke males eller beises.

Glasset

Glasset må ikke rengjøres med, eller på andre måter utsettes for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset.

Rengjøring av selvrensende glass

Hvis sol og regn ikke er nok til å rense glasset, prøv å spyl med rent vann. Selvrensende glass har et tynt belegg (nanoteknologi) på utsiden. Den selvrensende effekten kan ødelegges hvis man bruker feil rengjøringsmiddel, kjemikalier eller vaskeutstyr som er urent eller har skarpe kanter.

Selvrensende glass skal ikke rengjøres mekanisk utvendig. Dette vil si at en ikke skal bruke sleik og pusseskinn, men kun skal spyle med vann.

 

 


© 2016 Trenor Vinduer AS    Telefon: 75 19 04 00    E-post: post@trenor.no