Sikkerhet og regler

Det er viktig at vinduer velges og monteres med tanke på sikkerhet og gjeldende regelverk.

For hus og bygg foreligger det regler og krav til løsninger for at sikkerheten blir ivaretatt på en best mulig måte. Disse reglene kan være noe komplisert, og alt avhenger av hvor produktene er montert.

Noen av disse reglene står i "Byggeteknisk Forskrift". Denne holdes oppdatert, og pr. 01.07.2011 så gjelder TEK10.

Ett annet regelsett er "Norsk Standard". Denne samler forskjellige fremgangsmåter og metoder for å gjennomføre byggetekniske løsninger.

Vi i Trenor Vinduer vil bidra til å finne den beste løsningen og hjelper deg med å møte regelverk og krav som gjelder for ditt hus.

Rømningsvei

På soverom og barnerom så skal vinduene som regel kunne benyttes som godkjent rømningsvei. De skal ha en viss størrelse i tillegg til at de skal være lette å åpne i en nødsituasjon.

Regelen her er at den innvendige vindusåpningens lengde pluss bredde ikke skal være mindre enn 1,5 meter. Samtidig skal innvendig vindusåpning være minimum 0.6m på høyde og 0.5m bredde.

I Trenor Vinduers brosjyre og pristabell så har vi merket tydelig vinduer som er godkjente for rømningsvei slik at du lett kan velge korrekt størrelse for å følge krav.

Lys i oppholdsrom

Eksterne linker

Direktoratet for Byggkvalitet

Norsk Standard

Mye dagslys er bra for trivselen

asd

Stue, soverom, kjøkken og arbeidsrom skal etter forskriftene ha nok vindusflate for at de skal kunne godkjennes som oppholdsrom.

Norsk Standard (NS 3940) sier at rommets vindusflater skal være minimum 10% av gulvarealet.

En kan også beregne krav for areal av vindu ut fra lysvinkel og solgang. Denne metoden er noe mer omfattende. Dette bestemmes da av vindusarealet, rommets høyde og dybde, vindusplasseringen, avskjermingen samt refleksjonsegenskapene til de ulike overflatene i rommet. Forskriftens krav til dagslysmengde i rom er oppfylt dersom dagslysfaktoren er minst 1% i et punkt som ligger halvveis inn i rommet fra vindusfasaden og 1,0 m fra sidevegg, i en høyde på 0,8 m over gulv.

Avstand til nærliggende bygninger

Hvis vinduet er plassert under en viss avstand fra nærmeste bygning så skal vinduet være av brannsikker kvalitet. Dette innebærer at vinduet skal motstå brann i et visst tidsrom og derfor forhindre spredning av brann.

Du kan velge godkjente brannsikre vinduer med brannsikre glass som en del av vindusspesifikasjonen når du bestiller fra Trenor Vinduer.

Krav til å bruke sikkerhetsglass

Byggeteknisk forskrift "TEK10" stiller krav til at alt glass som er lavere enn 80cm fra gulvet skal ha sikkerhetsglass. Sikkerhetsglass gir økt trygghet og kan som regel kombineres med andre glassegenskaper, slik som solreflekterende, og lydstopp-glass.

Mer om kravene til sikkerhetsglass finner du på Lovdata under TEK 10.

Norsk Dør og Vinduskontroll

Produsenter av vinduer har et eget kontrollorgan som kontrollerer at produktene er i samsvar med forskjellige tekniske krav og sikkerhet slik at du som sluttkunde skal få et godt produkt. Alle Trenor Vinduers produkter er naturligvis godkjente etter NDVKs standarder.

 


© 2016 Trenor Vinduer AS    Telefon: 75 19 04 00    E-post: post@trenor.no