Aktuelt

Nyheter og aktuell informasjon.

 

Tidligere Trenor-eier Odd-Erik Larsen gir stafettpinnen videre

Foto: Kent-Erik Sjursen

Som 25-åring ble Odd-Erik Larsen ansatt av sin far som læregutt og produksjonsarbeider i familiebedriften på Hemnesberget. Etter det gikk han i gradene i familiebedriften Rana Trevarefabrikk AS, og han overtok som daglig leder i 1982 – da som fjerde generasjon.

- Da min far døde i 1986 etter et lengere sykefravær var vi fem søsken pluss min mor som skulle styre fabrikken. Etter en stund fant jeg ut at dette ikke gikk bra. Enten måtte jeg bli kjøpt ut, eller så måtte jeg kjøpe de ut. Det siste ble så gjort, og jeg har vært eneaksjonær siden den gang i 1993.

Siden har bedriften hatt en god utvikling. På 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet var det noen svært gode år hvor det ble investert i både bygninger og maskiner, og hvor salget var godt. De senere år har imidlertid ikke vært de beste sett fra et økonomisk perspektiv. For å få en mer lønnsom drift har det derfor blitt investert i automatisering i både maling, maskinering og montering.

En hjørnestensbedrift i lokalsamfunnet

Både som Rana Trevarefabrikk og som Trenor Vinduer har selskapet vært en hjørnestensbedrift i lokalsamfunnet, og har fått flere utmerkelser i denne sammenheng. De har blitt valgt til årets bedrift i regionen, fått byggeskikkprisen for måten de har bygd på, og fått nærmiljøprisen for at de har tatt vare på det ytre miljøet. Odd-Erik har i tillegg fått «tommelen opp»-prisen fordi han har støttet og bidratt på forskjellige måter til lokale arrangementer og festivaler, og til forskjellige lag og foreninger. Det er ingen enkel avgjøres å selge en bedrift som har hatt stor lokal betydning forteller den tidligere eieren.

- Dette har vært en prosess som har gått over en lenger periode, og det har vært vurdert flere aktuelle kandidater. Når valget landet på Natre Vinduer var det med utgangspunkt i troen på at dette for dem var en langsiktig satsning, at de var fornøyd med anlegget og ville bygge videre på det. Videre var det av stor betydning at bak Natre Vinduer står en solid eier i DOVISTA. Klarer man å spille kortene riktig vil et samspill mellom Trenor og Natre være givende for begge parter, og det blir spennende å se hvilke synergieffekter som oppstår nå som konkurranseforholdet mellom disse to forsvinner, og et samarbeid starter.

Odd-Erik legger nå bak seg en 42 år lang reise i en jobb sammen med dyktige og lojale medarbeidere Det at han nå går over i pensjonistenes rekker er med noe blandede følelser.

- Jeg overleverer et anlegg som er moderne, rasjonelt og godt vedlikeholdt, og som de nye eierne ønsker å videreføre. Litt vemodig er det selvfølgelig å ikke ha innflytelse eller delaktighet i det som skjer med selskapet, men det er jo en del av det å trekke seg tilbake, og jeg ønsker Natre velkommen til Hemnes og lykke til med det videre arbeide.

Til tross for at det blir noe vemodig for Odd-Erik å ta farvel med Trenor, så gleder han seg nå til å gå en roligere hverdag i møte.

- Når jeg nå etter hvert venner meg til min nye hverdag som pensjonist har jeg tenkt å sysle med litt eiendomsutvikling. Ellers skal jeg nyte tilværelsen, være litt mer aktiv, og glede meg over at Natre og Trenor vokser og gror sammen.

 

<< tilbake

 


© 2016 Trenor Vinduer AS    Telefon: 75 19 04 00    E-post: post@trenor.no