Trenor

Vi har laget robuste og elegante vinduer og balkongdører helt siden 1925.

Helt siden Rana Trevarefabrikk startet sin produksjon i 1925 så har det vært utvikling og produksjon av vinduer og balkongdører i våre lokaler på Hemnesberget i Nordland.

Begynnelsen

 

Helt siden 1925 så har vi i TRENOR produsert trevareartikler. I starten het vi Rana Trevarefabrikk og leverte mange produkter av tre som krevde høy presisjon. Vi produserte i tillegg til vinduer f.eks. møbler, dører, kjøkkeninnredninger, trapper og lignende.

Når andre verdenskrig bryter ut så okkuperer tyske styrker fabrikken. De bruker fabrikken til å produsere diverse til den tyske hæren frem til krigens slutt i 1945.

Gjenreiser Norge sammen

Etter krigen startet en storstilt gjenreisning Nord-Norge, og dette skapte stor aktivitet og grobunn for mange bedrifter. Helgeland hadde mange dyktige leverandører innen trevare og gode samarbeidskonstelasjoner vokste frem. Dette skapte spesialiseringer og formelle samarbeid bedrifter imellom.

 

I 1960 ble TREFACO AL etablert, hvor Rana Trevarefabrikk var en av fem fabrikker. Med hovedkontor i Mo i Rana sørget selskapet for markedsføring av bedriftene og fordeling av oppdragsmengden. TREFALCO AL leverte til hele Nord-Norge.

Spesialisering og ekspandering

Etter hvert økte behovet for økt spesialisering samtidig som vi ønsket et større marked. Rana Trevarefabrikk, AS Bindalsbruket og Svenningdal Trevarefabrikk gikk sammen og skapte Trenor Gruppen AS som felles salgsselskap.

I 1984 gikk Svenningdal Trevarefabrikk AS ut av Trenor Gruppen AS , og inn kom de gjenværende medlemmene i TREFACO AS.

I 2008 ble vi en ren vindusfabrikk gjennom at Monsen Snekkerfabrikk inngikk i Trenor Vinduer AS. Når Talgø Invest AS med eget salgsapparat kjøpte Bindalsbruket i 2010 så var det naturlig å avvikle Trenor Gruppen AS siden et felles salgsapparat ikke var nødvendlig lenger.

På egne bein

For oss i TRENOR VINDUER AS har det samarbeidet vi har vært med på opp gjennom årene vært av avgjørende betydning for den utvikling vi har hatt.

Fra 2010 så har TRENOR VINDUER AS stått alene på egne bein. Vi har hånd om alle funksjoner fra produksjon, markedsføring, distribusjon og økonomi.

Vi lovpriser det arbeid som er gjort av Trenor Gruppen AS gjennom merkevarebyggingen av Trenor. Men i dag kan vi endelig holde i alle spakene selv og bestemme både fart og retning.

 


© 2016 Trenor Vinduer AS    Telefon: 75 19 04 00    E-post: post@trenor.no