Forbrukslån er den låntypen som har raskest voksende kundegruppe. Totalverdien på alle forbrukslån som tas opp øker også veldig mye. Hvorfor er dette så veldig populært? Det er et spørsmål som vi godt kan stille oss. Forbrukslån er et usikret lån. Her har vi allerede kjernen av det interessante med forbrukslån. Når du søker på lån og det kreves sikkerhet så kreves det jo noe fra deg. Du må ha sikkerheten på plass og du må kunne legge frem denne verdien når det kreves.

Mange kjenner sin økonomi såpass godt at de vet at når det først kommer til det, så er det ikke noe vits å legge frem en sikkerhet som ikke har en sikkerhet å vise til. Bankene vil jo ikke ha en sikkerhet som det er lite verdi igjen på. De vil ha en sikkerhet som er solid. Det vil si at du ikke kan legge frem huset ditt som sikkerhet hvis du allerede har lån på 85% av huset. Banken ville tatt huset ditt som sikkerhet om du hadde lagt frem et hus med lån på 50% av markedsverdien fordi banken ville tatt 35% av huset som sikkerhet. Mindre enn 85% av huset ses på som innenfor hva banken aksepterer av risiko.